O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 10 maja 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 10 maja 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 10 maja 2022r.

o   wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

       

 

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 stycznia 2022r.  złożony  przez Wójta Gminy Sadowne, została wydana dnia 10 maja 2022r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr  5/2022 (znak sprawy: AB.6740.1.1.2022) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej Sojkówek - Ocięte”

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0015 Sojkówek: działka nr ew.: 302/2 – działka będąca własnością Gminy Sadowne

 

Obręb 0015 Sojkówek: 387 (387/1, 387/2), 386 (386/1, 386/2), 383 (383/1, 383/2), 381 (381/1, 381/2), 379 (379/1, 379/2), 377 (377/1, 377/2), 375 (375/1, 375/2), 371 (371/1, 371/2), 368 (368/1, 368/2), 364 (364/1, 364/2), 358 (358/1, 358/2), 355 (355/1, 355/2), 341 (341/1, 341/2), 338 (338/1, 338/2), 355 (355/1, 355/2), 341 (341/1, 341/2), 338 (338/1, 338/2), 335 (335/1, 335/2), 329 (329/1, 329/2), 326 (326/1, 326/2), 316 (316/1, 316/2), 314/3 (314/5, 314/6), 314/4 (314/7, 314/8), 314/1 (314/9, 314/10), 311/2 (311/3, 311/4), 311/1 (311/5, 311/6), 344 (344/1, 344/2), 304/1 (304/7, 304/8), 302/1 (302/3, 302/4), 300 (300/1, 300/2), 548 (548/1, 548/2, 548/3, 548/4)

 

Obręb 0009 Ocięte: 9 (9/1, 9/2), 7 (7/1, 7/2), 5 (5/1, 5/2), 3/1 (3/3, 3/4)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową  inwestycję, oraz tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone w całości pod przedmiotową  inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Gminy Sadowne)

 

Obręb 0015 Sojkówek: 118 – działka poza liniami rozgraniczającymi na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii.

 

Obręb 0015 Sojkówek: 387/2, 386/2, 197, 383/2, 381/2, 196, 379/2, 377/2, 375/2, 195/4, 371/2, 368/2, 364/2, 548/3, 358/2, 355/2, 353, 350/1, 350/2, 544, 347, 344/2, 341/2, 338/2, 335/2, 329/2, 326/2, 316/2, 314/8, 314/10, 311/4, 311/6, 306, 308, 304/2, 304/8, 300/2, 548/4, 302/4 – (działki lub działki powstałe w wyniku podziału) – działki poza liniami rozgraniczającymi z których korzystanie będzie ograniczone.

 

Obręb 0009 Ocięte: 9/2, 7/2, 5/2, 3/4 – (działki lub działki powstałe w wyniku podziału) – działki poza liniami rozgraniczającymi z których korzystanie będzie ograniczone.

 

 

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Gminy Sadowne, 
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 107, I – Pietro  w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                                     

                                                                                   

Starosta Węgrowski
/-/ Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
10 maja 2022
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
10 maja 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.