Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E  STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 maja 2021 r. złożony przez Burmistrza Miasta Węgrowa, została wydana
w dniu 12 sierpnia 2021 r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 7/2021 (znak sprawy: AB.6740.1.5.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 420883W ul. Strefowa w Węgrowie”

      Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na  niżej wymienionych  działkach o numerach  ewidencyjnych  gruntów:

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 6172/1, 713, 616/18, 820, 5387/3 – działki będące własnością Miasta Węgrów

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 612/9, 5360/1 (5360/2, 5360/3); 611 (611/1, 611/2); 613 (613/1, 613/2);
614 (614/1, 614/2); 615 (615/1, 615/2), 616/2 (616/19, 616/20); 619 (619/1, 619/2); 697/5 (697/16, 697/17);
5381/18 (5381/46, 5381/47); 620 (620/1, 620/2); 2974/1 (2974/2, 2974/3); 2975 (2975/1, 2975/2)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych
po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję oraz tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone w całości pod przedmiotową inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Miasta Węgrowa)

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu
lub przebudowę dróg innych kategorii:
2975/2, 5381/2, 5381/47, 5381/4, 2974/3, 5359/9

 

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację
ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Miasta Węgrowa,  
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I – piętro, pok. nr 112 w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                                    

Wicestarosta Węgrowski

                                                                              /- /  Marek Renik

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Rafał Skuziński
Data wytworzenia
12 sierpnia 2021
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
13 sierpnia 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.