Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2021r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2021r.

o   wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 maja 2021r.  złożony  przez Burmistrza Miasta Węgrowa, została wydana dnia 12 sierpnia 2021r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr  6/2021 (znak sprawy: AB.6740.1.4.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi gminnej 420884W ul. Szerokiej I na odcinku od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów”

 

Projektowana inwestycja  realizowana będzie na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 5387/2 (5387/14, 5387/15), 832 (832/1, 832/2), 833 (833/1, 833/2), 834 (834/1, 834/2), 860 (860/1, 860/2)

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 6172/1, 831, 788, 5383/3, 5383/7, 851– działki będące własnością Miasta Węgrowa

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 768, 5387/15, 832/2, 833/2, 860/1 – działki poza liniami rozgraniczającymi na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii,

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową  inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Miasta Węgrowa)

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Miasta Węgrowa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

 

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego, 
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 107, I – Pietro  w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                                     

                                                                                    

Wicestarosta Węgrowski

                                                                                      /- /  Marek Renik

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
12 sierpnia 2021
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
12 sierpnia 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.