O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 25 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

 

O B W I E S Z C Z E N I E  STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 25 lutego 2022 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 grudnia 2021 r. złożony przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, została wydana w dniu 25 lutego 2022 r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr 2/2022 (znak sprawy: AB.6740.1.9.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów – Popielów – Turna – Górki Borze”

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na  niżej wymienionych  działkach o numerach  ewidencyjnych  gruntów:

Obręb 0005 Krypy: działki nr ew.: 837/2, 692/1, 1146 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0012 Popielów: działki nr ew.: 353/4, 403, 404, 180/1, 852 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0035 Turna: działki nr ew.: 495, 489/1, 296, 216/2, 90 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0008 Górki Grubaki: działki nr ew.: 420, 601 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0009 Górki Średnie: działka nr ew.: 213 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0007 Górki Borze: działka nr ew.: 424 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

 

Obręb 0005 Krypy: działki nr ew.: 700, 837/1 (837/3, 837/4), 690 (690/1, 690/2), 689/2 (689/3, 689/4), 689/1 (689/5, 689/6), 688/1 (688/6, 688/7), 688/2 (688/8, 688/9), 688/3 (688/10, 688/11), 688/4 (688/12, 688/13), 688/5 (688/14, 688/15), 687 (687/1, 687/2), 686 (686/1, 686/2), 685 (685/1, 685/2), 682 (682/1, 682/2), 681 (681/1, 681/2), 680 (680/1, 680/2), 679 (679/1, 679/2), 678 (678/1, 678/2), 677 (677/1, 677/2), 676 (676/1, 676/2), 694/1 (694/4, 694/5), 588/3 (588/4, 588/5), 589 (589/1, 589/2), 716/2 (716/3, 716/4), 716/1 (716/5, 716/6), 714  (714/1, 714/2), 712 (712/1, 712/2), 710/1 (710/3, 710/4), 710/2 (710/5, 710/6), 708 (708/1, 708/2), 706 (706/1, 706/2), 704 (704/1, 704/2), 702 (702/1, 702/2), 1143 (1143/1, 1143/2), 1144 (1144/1, 1144/2), 770 (770/1, 770/2), 769 (769/1, 769/2), 763/2 (763/3, 763/4), 763/1 (763/5, 763/6), 736 (736/1, 736/2), 735/1 (735/2, 735/3), 717/1 (717/3, 717/4), 709 (709/1, 709/2), 707 (707/1, 707/2), 1117 (1117/1, 1117/2), 1116 (1116/1, 1116/2), 1115 (1115/1, 1115/2), 1114 (1114/1, 1114/2), 1113 (1113/1, 1113/2), 1145 (1145/1, 1145/2),

 

Obręb 0012 - Popielów: działki nr ew.: 401/1 (401/3, 401/4), 401/2 (401/5, 401/6), 399 (399/1, 399/2), 397 (397/1, 397/2), 395 (395/1, 395/2), 392 (392/1, 392/2), 390 (390/1, 390/2),
387 (387/1, 387/2), 386 (386/1, 386/2), 385/2 (385/3, 385/4), 385/1 (385/5, 385/6), 384 (384/1, 384/2), 383 (383/1, 383/2), 382 (382/1, 382/2), 381 (381/1, 381/2), 380 (380/1, 380/2),
379 (379/1, 379/2), 378 (378/1, 378/2), 377 (377/1, 377/2), 373 (373/1, 373/2), 372  (372/1, 372/2), 369 (369/1, 369/2), 353/3 (353/6, 353/7), 353/5 (353/8, 353/9), 353/1 (353/10, 353/11), 180/2 (180/3, 180/4), 187/3 (187/8, 187/9), 186 (186/1, 186/2), 181/2 (181/4, 181/5), 181/1 (181/6, 181/7, 181/8), 192 (192/1, 192/2), 170 (170/1, 170/2), 835 (835/1, 835/2), 834 (834/1, 834/2), 833 (833/1, 833/2), 168 (168/1, 168/2), 825 (825/1, 825/2), 161/1 (161/2, 161/3), 160 (160/1, 160/2), 165 (165/1, 165/2), 141 (141/1, 141/2), 127 (127/1, 127/2), 123 (123/1, 123/2), 124 (124/1, 124/2), 873 (873/1, 873/2), 434/2 (434/3, 434/4), 434/1 (434/5, 434/6), 433 (433/1, 433/2), 432/3 (432/4, 432/5), 432/2 (432/6, 432/7), 432/1 (432/8, 432/9), 431 (431/1, 431/2), 430 (430/1,430/2), 429 (429/1, 429/2), 428 (428/1, 428/2), 427 (427/1 , 427/2), 426 (426/1, 426/2), 425 (425/1, 425/2), 815 (815/1, 815/2), 407/23 (407/26, 407/27), 406 (406/1, 406/2),
405/3 (405/4, 405/5), 405/2 (405/6, 405/7), 282/1 (282/3, 282/4), 282/2 (282/5, 282/6), 280 (280/1, 280/2), 279 (279/1,  279/2), 278 (278/1, 278/2), 275 (275/1, 275/2), 274 (274/1, 274/2), 273 (273/1, 273/2),  272 (272/1, 272/2), 271/2 (271/3, 271/4), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2), 153/10 (153/18, 153/19, 153/20), 836 (836/1, 836/2), 843 (843/1, 843/2), 813 (813/1, 813/2), 151/1 (151/3, 151/4), 152 (152/1, 152/2), 134 (134/1, 134/2), 136/1 (136/5, 136/6), 137 (137/1, 137/2), 138 (138/1, 138/2), 139 (139/1, 139/2), 133 (133/1, 133/2), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 116 (116/1, 116/2), 863 (863/1, 863/2),

 

Obręb 0035 - Turna: działki nr ew.: 485 (485/1, 485/2), 484 (484/1, 484/2), 455/2 (455/3, 455/4, 455/5), 455/1 (455/6, 455/7), 454 (454/1, 454/2), 453 (453/1, 453/2), 452 (452/1, 452/2),
451/2 (451/16, 451/17), 451/5 (451/18, 451/19), 451/6 (451/20, 451/21), 451/15 (451/22, 451/23), 324/44 (324/47, 324/48), 324/21 (324/49, 324/50), 324/20 (324/51, 324/52), 324/19 (324/53, 324/54), 324/18 (324/55, 324/56), 324/37 (324/57, 324/58), 324/36 (324/59, 324/60), 324/15 (324/61, 324/62), 324/16 (324/63, 324/64), 324/4 (324/65, 324/66), 324/27 (324/67, 324/68, 324/69), 110 (110/1, 110/2), 109 (109/1, 109/2), 107 (107/1, 107/2), 105 (105/1, 105/2), 104 (104/1, 104/2), 100 (100/1, 100/2), 98 (98/1, 98/2), 97 (97/1, 97/2), 91 (91/1, 91/2), 489/2 (489/3, 489/4), 463 (463/1, 463/2), 462 (462/1, 462/2), 461 (461/1, 461/2), 460 (460/1, 460/2), 459 (459/1, 459/2), 458 (458/1, 458/2), 457 (457/1, 457/2), 293/2 (293/3, 293/4), 595 (595/1, 595/2), 575 (575/1, 575/2), 561 (561/1, 561/2), 594 (594/1, 594/2), 549 (549/1, 549/2), 538 (538/1, 538/2), 593 (593/1, 593/2), 528 (528/1, 528/2), 520 (520/1, 520/2), 592 (592/1, 592/2), 513 (513/1, 513/2), 507 (507/1, 507/2), 591 (591/1, 591/2), 502 (502/1, 502/2), 499 (499/1, 499/2), 590 (590/1, 590/2), 497 (497/1, 497/2), 496 (496/1, 496/2), 292 (292/1, 292/2), 289/2 (289/3, 289/4), 288 (288/1, 288/2), 287 (287/1, 287/2), 87 (87/1, 87/2), 89 (89/1, 89/2), 80 (80/1, 80/2), 79 (79/1, 79/2), 78 (78/1, 78/2), 50 (50/1, 50/2), 49 (49/1, 49/2),

 

Obręb 0008 – Górki Grubaki: działki nr ew.: 419 (419/1, 419/2), 418 (418/1, 418/2), 414 (414/1, 414/2), 413 (413/1, 413/2), 412 (412/1, 412/2), 411 (411/1, 411/2), 410 (410/1, 410/2),
409 (409/1, 409/2), 408  (408/1, 408/2), 407 (407/1, 407/2), 406 (406/1, 406/2), 405 (405/1, 405/2), 404 (404/1, 404/2), 403 (403/1, 403/2), 402 (402/1, 402/2, 402/3), 401 (401/1, 401/2),
400 (400/1, 400/2), 399 (399/1, 399/2), 398 (398/1, 398/2), 397 (397/1, 397/2), 396 (396/1, 396/2), 395 (395/1, 395/2), 394 (394/1, 394/2), 392 (392/1, 392/2), 393 (393/1, 393/2),
375/1 (375/3, 375/4), 375/2 (375/5, 375/6), 223 (223/1, 223/2), 215 (215/1, 215/2), 192 (192/1, 192/2), 191 (191/1, 191/2, 191/3, 191/4), 541 (541/1, 541/2), 540 (540/1, 540/2), 539 (539/1, 539/2), 538 (538/1, 538/2), 537 (537/1, 537/2), 536 (536/1, 536/2), 535 (535/1, 535/2), 534 (534/1, 534/2),  533 (533/1, 533/2), 532 (532/1, 532/2), 531 (531/1, 531/2), 530 (530/1, 530/2), 529 (529/1, 529/2), 528 (528/1, 528/2), 527 (527/1, 527/2), 526 (526/1, 526/2), 525  (525/1, 525/2), 524 (524/1, 524/2), 523 (523/1, 523/2), 522 (522/1, 522/2), 521 (521/1, 521/2), 447 (447/1, 447/2), 446 (446/1, 446/2), 445 (445/1, 455/2), 444 (444/1, 444/2), 610 (610/1, 610/2), 613 (613/1, 613/2), 614 (614/1, 614/2), 619 (619/1, 619/2), 632/1 (632/3, 632/4),

 

Obręb 0009 – Górki Średnie: działki nr ew.: 228 (228/1, 228/2, 228/3), 212 (212/1, 212/2), 201 (201/1, 201/2), 196 (196/1, 196/2), 195/2 (195/3, 195/4), 233 (233/1, 233/2), 227 (227/1, 227/2), 226 (226/1, 226/2), 225 (225/1, 225/2), 222 (222/1, 222/2), 220 (220/1, 220/2), 216 (216/1, 216/2), 215 (215/1, 215/2), 214 (214/1, 214/2),  217 (217/1, 217/2),

 

Obręb 0007 – Górki Borze: działki nr ew.: 430 (430/1, 430/2), 428 (428/1, 428/2), 438 (438/1, 438/2), 450 (450/1, 450/2),

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone
pod przedmiotową inwestycję oraz tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone w całości pod przedmiotową inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Węgrowskiego)

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, innych dróg, zjazdów, urządzeń wodnych oraz rozbiórkę obiektów nie przewidzianych do dalszego użytkowania:

Obręb 0005 Krypy: działki nr ew.: 763/4 (763/2 - nr działki przed podziałem), 588/5 (588/3 – nr działki przed podziałem), 716/6 (716/1 – nr działki przed podziałem), 714/2 (714 – nr działki przed podziałem), 712/2 (712 – nr działki przed podziałem), 1116/2 (1116 – nr działki przed podziałem), 1115/2 (1115 – nr działki przed podziałem), 1114/2 (1114 – nr działki przed podziałem), 1145/2 (1145 – nr działki przed podziałem), 1143/2 (1143 – nr działki przed podziałem), 1144/2 (1144 – nr działki przed podziałem),

Obręb 0012 Popielów: działki nr ew.: 136/6 (136/1 – nr działki przed podziałem), 137/2 (137 – nr działki przed podziałem), 138/2 (138 – nr działki przed podziałem), 139/2 (139 – nr działki
przed podziałem), 123/2 (123 – nr działki przed podziałem), 122/2 (122 – nr działki przed podziałem), 141/2 (141 – nr działki przed podziałem), 192/2 (192 – nr działki przed podziałem),
873/2 (873 – nr działki przed podziałem),

Obręb 0035 Turna: działki nr ew.: 485/2 (485 – nr działki przed podziałem), 489/4 (489/2 – nr działki przed podziałem), 456, 463/2 (463 – nr działki przed podziałem), 457/2 (457 – nr działki przed podziałem), 452/2 (452 – nr działki przed podziałem), 451/23 (451/15 – nr działki przed podziałem), 561/2 (561 – nr działki przed podziałem), 594/2 (594 – nr działki przed podziałem),
549/2 (549 – nr działki przed podziałem), 538/2 (538 – nr działki przed podziałem), 593/2 (593 – nr działki przed podziałem), 528/2 (528 – nr działki przed podziałem),
324/52 (324/20 – nr działki przed podziałem), 590/2 (590 – nr działki przed podziałem), 289/4 (289/2 – nr działki przed podziałem), 324/69 (324/27 – nr działki przed podziałem),
287/2 (287 – nr działki przed podziałem), 216/1, 84, 85, 86, 87/2 (87 – nr działki przed podziałem), 88, 216/3, 79/2 (79 – nr działki przed podziałem), 100/2 (100 – nr działki przed podziałem),
102, 97/2 (97 – nr działki przed podziałem),

Obręb 0008 Górki Grubaki: działki nr ew.: 508, 507, 596, 597, 598, 599, 632/4 (632/1 – nr działki przed podziałem),

Obręb 0009 Górki Średnie: działki nr ew.: 210, 209, 229, 230, 198, 214/2 (214 – nr działki przed podziałem),

Obręb 0007 Górki Borze: działka nr ew.: 124

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego, 
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się
z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, I – piętro, pok. nr 112 w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                                    

 

Starosta Węgrowski

                                                                              /- / Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Rafał Skuziński
Data wytworzenia
25 lutego 2022
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
2 marca 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.