O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2022r.

o   wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

       

 

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 listopada 2021r.  złożony  przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, została wydana dnia 26 stycznia 2022r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr  1/2022 (znak sprawy: AB.6740.1.8.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica ˗˗ Morzyczyn ˗˗ (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki”

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0007 Morzyczyn Włościański: działka nr ew.: 616/2, 615 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 008 Morzyczyn Włóki: działki nr ew.: 348 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

 

Obręb 0007 – Morzyczyn Włościański: 611 (611/1, 611/2), 612 (612/1, 612/2), 613 (613/1, 613/2), 617 (237/1, 237/2), 619 (619/1, 619/2), 621 (621/1, 621/2), 623 (623/1, 623/2), 625 (625/1,625/2), 627 (627/1, 627/2), 629 (629/1, 629/2), 631 (631/1, 631/2), 633 (633/1, 633/2), 635 (635/1, 635/2), 637 (637/1, 637/2), 639 (639/1, 639/2), 641 (641/1, 641/2), 643 (643/1, 643/2), 647 (647/1, 647/2), 649 (649/1, 649/2), 651 (651/1, 651/2), 653 (653/1, 653/2), 655 (655/1, 655/2), 656 (656/1, 656/2), 660 (660/1, 660/2), 662 (662/1, 662/2), 664 (664/1, 664/2), 667 (667/1, 667/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 676 (676/1, 676/2), 678 (678/1, 678/2), 682 (682/1, 682/2), 684 (684/1, 684/2), 686 (686/1, 686/2), 688/1 (688/4, 688/5), 690 (690/1, 690/2)

 

Obręb 0008 – Morzyczyn Włóki: 111 (111/1, 111/2), 112/1 (112/3, 112/4), 112/2 (112/5, 112/6), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 124 (124/1, 124/2), 127 (127/1, 127/2), 129/2 (129/3, 129/4), 130/2 (130/3, 130/4), 131 (131/1, 131/2), 132 (132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 134/2 (134/3, 134/4), 135 (135/1, 135/2), 137/2 (137/4, 137/5), 137/3 (137/6, 137/7), 138 (138/1, 138/2), 139/3 (139/4, 139/5), 140 (140/1, 140/2), 199 (199/1, 199/2), 201 (201/1, 201/2), 205 (205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 207/1 (207/4, 207/5), 207/2 (207/6, 207/7), 212 (212/1, 212/2), 215/2 (215/3, 215/4), 216 (216/1, 216/2), 239/2 (239/3, 239/4), 246 (246/1, 246/2, 246/3), 248 (248/1, 248/2), 250 (250/1, 250/2), 252 (252/1, 252/2), 272/2 (272/3, 272/4), 273/1 (273/3, 273/4), 274/1 (274/3, 274/4), 274/2 (274/5, 274/6), 275 (275/1, 275/2), 281 (281/1, 281/2), 315 (315/1, 315/2), 316 (316/1, 316/2), 347 (347/1, 347/2), 321/1 (321/3, 321/4), 321/2 (321/5, 321/6), 325 (325/1, 325/2), 332 (332/1, 332/2), 333 (333/1, 333/2), 336 (336/1, 336/2), 340 (340/1, 340/2), 342 (342/1, 342/2), 346 (346/1, 346/2), 349 (349/1, 349/2), 350/2 (350/3, 350/4), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/1, 375/2), 385/1 (385/3, 385/4), 385/2 (385/5, 385/6), 1585 (1585/1, 1585/2), 386 (386/1, 386/2), 387 (387/1, 387/2), 390/1 (390/3, 390/4), 390/2 (390/5, 390/6), 404/4 (404/6, 404/7)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Węgrowskiego)

 

Obręb 0008 – Morzyczyn Włóki: 249, 250, 246 (246/3 – działka powstała w wyniku podziału)

 

działki poza liniami rozgraniczającymi z których korzystanie będzie ograniczone.

 

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

 

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego, 
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 107, I – Pietro  w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                                     

                                                                                   

Starosta Węgrowski
/-/ Ewa Besztak

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
31 stycznia 2022
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
31 stycznia 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.