O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 28 lutego 2022r.

o   wydaniu decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

 

       

 

Na podstawie art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10.04.2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06 grudnia 2021r.  złożony  przez Burmistrza Łochowa, została wydana dnia 28 lutego 2022r. decyzja Starosty Węgrowskiego nr  3/2022 (znak sprawy: AB.6740.1.10.2021) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej nr 420401W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4211W do działki nr ew. 610 obręb 0020 – Majdan w miejscowości Majdan, gmina Łochów, powiat węgrowski”

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0020 Majdan: działka nr ew.: 600, 630 – działka będąca własnością Gminy Łochów

 

Obręb 0020 Majdan: 596 (596/2, 596/1), 616 (616/1, 616/2), 601 (601/1, 601/2), 602 (602/1, 602/2), 599 (599/2, 599/1), 612 (612/1, 612/2), 604 (604/2, 604/1), 605 (605/2, 605/1), 606 (606/2, 606/1), 609 (609/2, 609/3, 609/1), 397 (397/2, 397/1), 610 (610/2, 610/1), 611 (611/1, 611/2), 603

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową  inwestycję, oraz tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone w całości pod przedmiotową  inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Gminy Łochów)

 

Obręb 0020 Majdan: 442/2 – działka poza liniami rozgraniczającymi na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii.

 

Nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Łochów z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.

 

       Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego, 
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 107, I – Pietro  w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

                                                                                     

                                                                                   

Starosta Węgrowski
/-/ Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
28 lutego 2022
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
3 marca 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.