Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2021 r.

Drukuj

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2021 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 maja 2021 r. złożony przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta – Grębków – Wyszków na odcinku Grębków - Podsusze”

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach
o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0006 Grębków: działka nr ew.: 288 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0018 Podsusze: działki nr ew.: 561, 830 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

 

Obręb 0006 Grębków: działki nr ew.: 420/10 (420/21, 420/22), 308 (308/1, 308/2).

Obręb 0018 Podsusze: działki nr ew.: 202/1 (202/3, 202/4), 215 (215/1, 215/2), 216 (216/1, 216/2), 204 (204/1, 204/2), 205 (205/1, 205/2), 206/1 (206/3, 206/4), 283/2 (283/3, 283/4), 284 (284/1, 284/2), 285 (285/1, 285/2), 309 (309/1, 309/2), 310 (310/1, 310/2), 313  (313/1, 313/2), 315 (315/1, 315/2), 317 (317/1, 317/2), 319 (319/1, 319/2), 562 (562/1, 562/2), 738 (738/1, 738/2), 813 (813/1, 813/2), 743 (743/1, 743/2), 747 (747/1, 747/2), 745 (745/1, 745/2), 746 (746/1, 746/2), 749 (749/1, 749/2), 751 (751/1, 751/2), 752 (752/1, 752/2), 753 (753/1, 753/2), 756 (756/1, 756/2), 757 (757/1, 757/2), 758 (758/1, 758/2), 759 (759/1, 759/2), 760 (760/1, 760/2),  762 (762/1, 762/2), 763 (763/1, 763/2), 764 (764/1, 764/2), 765 (765/1, 765/2), 766 (766/1, 766/2), 768 (768/1, 768/2), 770 (770/1, 770/2), 772 (772/1, 772/2), 774 (774/1, 774/2), 776 (776/1, 776/2), 778 (778/1, 778/2), 782/5 (782/9, 782/10), 782/6 (782/11, 782/12), 782/7 (782/13, 782/14), 790 (790/1, 790/2), 791 (791/1,791/2), 793/6 (793/10, 793/11), 793/2 (793/8, 793/9), 796 (796/1, 796/2), 797/4 (797/7, 797/8), 798 (798/1, 798/2), 805 (805/1, 805/2), 806 (806/1, 805/2), 824 (824/1, 824/2), 166 (166/2, 166/1), 167/1 (167/4, 167/3), 169, (169/2, 169/1), 171 (171/2, 171/1), 174 (174/2, 174/1), 176 (176/2, 176/1), 173/2 (173/4, 173/3), 175 (175/2, 175/1), 177 (177/2, 177/1), 178 (178/2, 178/1), 179/1 (179/4, 179/3), 179/2 (179/6, 179/5), 180 (180/2, 180/1), 181 (181/2, 181/1), 182/3 (182/8, 182/7), 182/4 (182/10, 182/9), 182/2 (182/6, 182/5), 183 (183/2, 183/1), 184/1 (184/5, 184/4), 184/2 (184/7, 184/6), 184/3 (184/9, 184/8), 198 (198/2, 198/1), 199 (199/2, 199/1), 140/2 (140/4, 140/3), 141 (141/2, 141/1), 142/2 (142/5, 142/4), 142/3 (142/7, 142/6), 149/1 (149/4, 149/3), 149/2 (149/6, 149/5), 690 (690/2, 690/1), 694 (694/2, 694/1), 700 (700/2, 700/1), 701 (701/2, 701/1), 702 (702/2, 702/1), 703 (703/2, 703/1), 891 (891/2, 891/1), 892 (892/2, 892/1), 698 (698/2, 698/1), 642/2 (642/4, 642/3), 653 (653/2, 653/1), 654 (654/2, 654/1), 655 (655/2, 655/1), 897/2 (897/6, 897/5), 897/1 (897/4, 897/3), 659/1 (659/4, 659/3), 659/2 (659/6, 659/7, 659/5), 663 (663/2, 663/1).

 (Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem
w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Węgrowskiego)

Działka nr 664 w miejscowości Podsusze z której korzystanie będzie ograniczone w związku z przebudową urządzeń wodnych.

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, wejście nr 3, I – piętro
w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 25 74 09 289, gdzie można  składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Starosta Węgrowski
/-/ Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
21 czerwca 2021
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
30 czerwca 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.