OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki”

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2022 r. o wydaniu decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki”

Drukuj

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

o   wydaniu decyzji, o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 lutego 2022r. złożony  przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w dniu 29.04.2022r. została wydana decyzja Starosty Węgrowskiego nr 4/2022 (znak sprawy: AB.6740.1.2.2022.RS) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki”

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

Obręb 0021 Stoczek: działki nr ew.: 1282, 1283 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0004 Gajówka Wschodnia: działka nr ew.: 24/1, 25 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0020: Stare Lipki: działka nr ew.: 679 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 0021 - Stoczek: działki nr ew.: 1348/1 (1348/3, 1348/4); 1347 (1347/1, 1347/2); 1345/2 (1345/3, 1345/4); 1345/1 (1345/5, 1345/6); 1344 (1344/1, 1344/2); 1343 (1343/1, 1343/2); 1342 (1342/1, 1342/2);

Obręb 0004 Gajówka Wschodnia: działki nr ew.: 30/3 (30/4, 30/5); 30/2 (30/6, 30/7); 30/1 (30/8, 30/9); 55 (55/1, 55/2); 56 (56/1, 56/2); 57 (57/1, 57/2);
58/1 (58/13, 58/14); 58/3 (58/11, 58/12); 59/1 (59/3, 59/4); 59/2 (59/5, 59/6); 60 (60/1, 60/2); 61 (61/1, 61/2); 62/1 (62/3, 62/4); 63 (63/1, 63/2); 26 (26/1, 26/2); 27 (27/1, 27/2); 28 (28/1, 28/2); 29 (29/1, 29/2); 18 (18/2, 18/1); 19 (19/2, 19/1); 20 (20/2, 20/1); 10 (10/2, 10/1)

Obręb 0016 - Miednik: działki nr ew.: 248, 184 (184/1, 184/2); 172 (172/1, 172/2); 169 (169/1, 169/2); 158 (158/1, 158/2); 183 (183/2, 183/1); 171 (171/2, 171/1); 168 (168/2, 168/1); 157 (157/2, 157/1)

Obręb 0020 – Stare Lipki: działki nr ew.: 1055 (1055/1, 1055/2); 1446 (1446/1, 1446/2); 1447 (1447/1, 1447/2); 1448 (1448/1, 1448/2); 1251 (1251/1, 1251/2); 1339/1250 (1339/12893, 1339/12894); 1250 (1250/1, 1250/2); 1284 (1284/1, 1284/2); 1249 (1249/1, 1249/2); 1252 (1252/1, 1252/2); 1255 (1255/1, 1255/2); 1258 (1258/1, 1258/2); 1261 (1261/1, 1261/2); 1264 (1264/1, 1264/2); 1267/4 (1267/5, 1267/6); 1267/3 (1267/7, 1267/8); 1267/2 (1267/9, 1267/10);
1267/1 (1267/11, 1267/12); 1751 (1751/2, 1751/1); 1116 (1116/2, 1116/1); 1028 (1028/1, 1028/3, 1028/2); 1029 (1029/1, 1029/2); 1030 (1030/2, 1030/1); 1027 (1027/2, 1027/1); 1026 (1026/2, 1026/1); 1024/1 (1024/4, 1024/3); 856 (856/2, 856/1); 1021 (1021/2, 1021/1); 552/1021 (552/9975, 552/9974);
1022 (1022/2, 1022/1); 1023 (1023/2, 1023/1); 1046/2 (1046/4, 1046/3);

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję oraz tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone w całości pod przedmiotową inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Węgrowskiego)

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, innych dróg, zjazdów, urządzeń wodnych oraz rozbiórkę obiektów nie przewidzianych do dalszego użytkowania:

Obręb 0021 - Stoczek: działki nr ew.: 1281/1280, 1281/1188, 1279/6, 1278, 1277, 1275, 1276, 1270, 1269/1, 1433, 1268/1, 1253/1, 1264,

Obręb 0004 Gajówka Wschodnia: działki nr ew.: 64/1, 56/2 (56 – nr działki przed podziałem), 24/2, 23, 16/2, 17/4, 17/3, 18/1 (18 – nr działki przed podziałem),
60/2 (60 – nr działki przed podziałem), 61/2 (61 – nr działki przed podziałem), 62/4 (62/1 – nr działki przed podziałem), 63/2 (63 – nr działki przed podziałem),

Obręb 0020 – Stare Lipki: działki nr ew.: 1248, 1468, 1047, 1113, 1114, 1111, 1267/10 (1267/2 – nr działki przed podziałem), 1267/12 (1267/1 – nr działki przed podziałem), 1116/1 (1116 – nr działki przed podziałem), 1030/1 (1030 – nr działki przed podziałem),

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:

  • określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
  • oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Węgrowskiego, 
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 1, I – Pietro  w Wydziale Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, adres jw, w terminie  14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego),  zamieszczonego na stronach internetowych i  tablicach  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Gminy Stoczek, oraz w prasie lokalnej.

Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Węgrowskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Starosta Węgrowski
/-/ Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wanda Mroczek
Data wytworzenia
10 maja 2022
Informację opublikował
Wanda Mroczek
Data publikacji
10 maja 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.