Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Drukuj

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 listopada 2021 r. złożony przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki”

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0007 Morzyczyn Włościański: działka nr ew.: 616/2, 615 – działka będąca własnością Powiatu Węgrowskiego

Obręb 008 Morzyczyn Włóki: działki nr ew.: 348 – działki będące własnością Powiatu Węgrowskiego

 

Obręb 0007 – Morzyczyn Włościański: 611 (611/1, 611/2), 612 (612/1, 612/2), 613 (613/1, 613/2), 617 (237/1, 237/2), 619 (619/1, 619/2), 621 (621/1, 621/2), 623 (623/1, 623/2), 625 (625/1,625/2), 627 (627/1, 627/2), 629 (629/1, 629/2), 631 (631/1, 631/2), 633 (633/1, 633/2), 635 (635/1, 635/2), 637 (637/1, 637/2), 639 (639/1, 639/2), 641 (641/1, 641/2), 643 (643/1, 643/2), 647 (647/1, 647/2), 649 (649/1, 649/2), 651 (651/1, 651/2), 653 (653/1, 653/2), 655 (655/1, 655/2), 656 (656/1, 656/2), 660 (660/1, 660/2), 662 (662/1, 662/2), 664 (664/1, 664/2), 667 (667/1, 667/2), 669 (669/1, 669/2), 670 (670/1, 670/2), 676 (676/1, 676/2), 678 (678/1, 678/2), 682 (682/1, 682/2), 684 (684/1, 684/2), 686 (686/1, 686/2), 688/1 (688/4, 688/5), 690 (690/1, 690/2)

 

Obręb 0008 – Morzyczyn Włóki: 111 (111/1, 111/2), 112/1 (112/3, 112/4), 112/2 (112/5, 112/6), 113 (113/1, 113/2), 114 (114/1, 114/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 124 (124/1, 124/2), 127 (127/1, 127/2), 129/2 (129/3, 129/4), 130/2 (130/3, 130/4), 131 (131/1, 131/2), 132 (132/1, 132/2), 133 (133/1, 133/2), 134/2 (134/3, 134/4), 135 (135/1, 135/2), 137/2 (137/4, 137/5), 137/3 (137/6, 137/7), 138 (138/1, 138/2), 139/3 (139/4, 139/5), 140 (140/1, 140/2), 199 (199/1, 199/2), 201 (201/1, 201/2), 205 (205/1, 205/2), 206 (206/1, 206/2), 207/1 (207/4, 207/5), 207/2 (207/6, 207/7), 212 (212/1, 212/2), 215/2 (215/3, 215/4), 216 (216/1, 216/2), 239/2 (239/3, 239/4), 246 (246/1, 246/2, 246/3), 248 (248/1, 248/2), 250 (250/1, 250/2), 252 (252/1, 252/2), 272/2 (272/3, 272/4), 273/1 (273/3, 273/4), 274/1 (274/3, 274/4), 274/2 (274/5, 274/6), 275 (275/1, 275/2), 281 (281/1, 281/2), 315 (315/1, 315/2), 316 (316/1, 316/2), 347 (347/1, 347/2), 321/1 (321/3, 321/4), 321/2 (321/5, 321/6), 325 (325/1, 325/2), 332 (332/1, 332/2), 333 (333/1, 333/2), 336 (336/1, 336/2), 340 (340/1, 340/2), 342 (342/1, 342/2), 346 (346/1, 346/2), 349 (349/1, 349/2), 350/2 (350/3, 350/4), 374 (374/1, 374/2), 375 (375/1, 375/2), 385/1 (385/3, 385/4), 385/2 (385/5, 385/6), 1585 (1585/1, 1585/2), 386 (386/1, 386/2), 387 (387/1, 387/2), 390/1 (390/3, 390/4), 390/2 (390/5, 390/6), 404/4 (404/6, 404/7)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Węgrowskiego)

 

Obręb 0008 – Morzyczyn Włóki: 249, 250, 246 (246/3 – działka powstała w wyniku podziału)

 

działki poza liniami rozgraniczającymi z których korzystanie będzie ograniczone.

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, wejście nr 3, I – piętro
w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 25 74 09 289, gdzie można  składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Starosta Węgrowski
/-/ Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
30 listopada 2021
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
2 grudnia 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.