Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 r.

Drukuj

OBWIESZCZENIE

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2021 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia
20 maja 2021 r. złożony przez Burmistrza Miasta Węgrowa ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 420883W ul. Strefowa w Węgrowie”

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji, w liniach rozgraniczających teren inwestycji, na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 6172/1, 713, 616/18, 820, 5387/3 – działki będące własnością Miasta Węgrów

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 612/9, 5360/1 (5360/2, 5360/3); 611 (611/1, 611/2); 613 (613/1, 613/2);
614 (614/1, 614/2); 615 (615/1, 615/2), 616/2 (616/19, 616/20); 619 (619/1, 619/2); 697/5 (697/16, 697/17);
5381/18 (5381/46, 5381/47); 620 (620/1, 620/2); 2974/1 (2974/2, 2974/3); 2975 (2975/1, 2975/2)

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych
po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję oraz tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone w całości pod przedmiotową inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Miasta Węgrowa)

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu
lub przebudowę dróg innych kategorii:
2975/2, 5381/2, 5381/47, 5381/4, 2974/3, 5359/9

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości
w sąsiedztwie drogi.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym
w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, wejście nr 3, I – piętro w Wydziale Architektury i Budownictwa w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 25 74 09 288, gdzie można  składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wicestarosta Węgrowski
/-/ Marek Renik

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Rafał Skuziński
Data wytworzenia
8 czerwca 2021
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
9 czerwca 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.