Nabór na stanowisko inspektora bhp i p/poż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie

Nabór na stanowisko inspektora bhp i p/poż w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie

Drukuj

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie

o g ł a s z a  nabór  kandydatów do pracy na stanowisko inspektora bhp i p/poż w  wymiarze 0,25 etatu

w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie ul. Mickiewicza 23

 

 

Wymagania obligatoryjne kandydata  :

 • wykształcenie wyższei co najmniej 2-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i 4- letni staż lub zawodowy lub zawód technika bhp i p/poż.

 • ukończone szkolenie inspektorówochrony przeciwpożarowej lub uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej , w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

 • ukończone szkolenie w dziedzinie bhp wymagane dla inspektorów służby bhp,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był karany.

  Wymagania dodatkowe:

 • stan zdrowia pozwalający nazatrudnienie na stanowisku inspektora bhp i p/poż ,

 • dobra znajomość obsługi komputera.

  Zakres wykonywanych zadań:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż.,

 • dokonywanie ocen ryzyka zawodowego,

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe; sporządzanie, kompletowanie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji,

 • prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w szkole,

 • tryb i zasady ogłaszania ewakuacji, warunki i sposoby ogłaszania ewakuacji, sposoby ogłaszania alarmów,

 • prowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp dla pracowników szkoły.

Warunki pracy :

 • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie

 • praca w systemie jednozmianowym, w wymiarze 0,25 etatu

 • płaca zgodna z regulaminem wynagradzania obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie

 • praca zgodna z regulaminem pracy obowiązującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczymw Węgrowie

 • korzystanie z dostępnego sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka)

   

Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny;

 • życiorys – curriculum vitae;

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje(ukończone kursy, certyfikaty itp.); potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadkuzatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczeniaz Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

   

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

   

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

   

  „Nabór na stanowisko inspektora bhp i p/poż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie”

   w sekretariacie   w  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie ul. Mickiewicza 23

   pok. nr 2 do dnia 29.08.2016 r. do godz. 14.00.

  Kandydaci spełniający powyższe wymagania obligatoryjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Węgrowie   www.soszw_wegrow.biposwiata.pl   oraz na tablicy ogłoszeń  w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru kandydata.

   

  Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

   

   

 

Węgrów,17.08.2016                                                                                                                                       DYREKTOR                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                mgr Hanna Kasperowicz 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie
Data wytworzenia
17 sierpnia 2016
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
18 sierpnia 2016

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.