Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Pozwolenia wodnoprawne obwieszczenia/zawiadomienia

Drukuj
Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
5 października 2020
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 października 2020
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
21 października 2020
Nazwa
Obwieszczenie w sparwie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowychi roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z utwardzonych nawierzchni zakładu obejmującego działkę nr ew. 590/6 obreb Węgrów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
21 stycznia 2022
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
21 stycznia 2022
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
21 stycznia 2022
Nazwa
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Struga, obiektów mostowych oraz przewodów w rurociągach osłonowych gminie Wierzbno
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
13 kwietnia 2021
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
13 kwietnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługe wodną tj. wprowadzanie do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-E-1, położonego na działce nr ew. 242 obreb Liw, istniejacycm wylotem o średnicy 300mm-wód opadowych i roztopowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
21 października 2020
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
21 października 2020
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
21 października 2020
Nazwa
Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych tj. przedudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr ew. 5343/13 oraz dziakach sąsiednich połozonych w miejscowosci Wegrów przy ul Szerokiej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
5 października 2020
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 października 2020
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
5 października 2020
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: LU.RUZ.4210.54m.2020.TK - pozolenie wodnoprawne dotyczące A2 od węzła Ryczołek do węzła Groszki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
MS
Data wytworzenia
20 stycznia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
4 lutego 2021
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
5 lutego 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sorawie udzielenia pozwolenia wodnorawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych na dz. 408/15 w m. Popielów, gmina Liw.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
1 lutego 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
1 lutego 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę urządzeń melioracji wodnych na działce nr 5381/26 w Węgrowie.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 lutego 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 lutego 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego na urządzeń wodnych przy drodze wojewódzkiej w gm. Wierzbno
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
11 lutego 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
11 lutego 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 511 we Wrotnowie, gmina Miedzna.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
19 lutego 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
19 lutego 2021
Nazwa
obwieszczenie wszczeciu postępowania w sprawie pozolenia wodnoprawnego dotyczącego rpowadzenia przez wody rzeki Czerwonka II przewodów w rurach osłonowych w m. Decie, gm. korytnica.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
2 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
2 marca 2021
Nazwa
Obwieszczenie owszczęciu postępowania administracyjnego w prawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni na działce nr 270/1 w Zawadach, gmina Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 marca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi Milew- Trzebucza - Kózki gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 marca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu rybnego w m. Marianów, gmina Stoczek.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
8 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
8 marca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację stawu w m. Ogrodniki, gm. Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
23 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
23 marca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rz. Liwiec nowych obiektów budowlanych na dz. 205 w m. pogorzelec, gm. Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
25 marca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - odwodnienia w ciągu ul Starowiejskiej w Łochowie.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
25 marca 2021
Nazwa
Publikacja obwieszczenia o zakończeniu postępowania w związku z odwołanie od decyzji dot. pozolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód do rowu - PERN Stacja SW-1 Zawady. gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
26 marca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
26 marca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowy przygrożnego z przepustami, przepustu pod drogą i nacieku wodnym w ramach przebudowy drogi Milew - Trzebucza - Kózki, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
7 kwietnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolena wodnopranego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na dz. 591/14 w Węgrowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolena wodnopranego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na dz. 643/2 w Węgrowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa
obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze studni SW-1 w Zawadach, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa
obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w m. Karczewiec i Strupiechów, gm. Wierzbno oraz usługę wodną i prowadzenie obiektów mostowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
8 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
19 kwietnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracyjnych na działce nr 200 w m. Połazie, gm. Liw.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
30 kwietnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
30 kwietnia 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy drogi Cierpięta - Grębków - Wyszków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - drenów na dz. 363 w m. Słuchocin, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 maja 2021
Nazwa
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w km. 39+000 rzeki Bug na dz. 612/1 w m. Szumin, gm. Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 maja 2021
Nazwa
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące rzeki Struga przewodów w rurach osłonowych - dz. 100 w m. Wyczółki, gm. Wierzbno
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
11 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
11 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie unieważnienia decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Liwiec w m. Kalinowiec.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
12 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
12 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzędzeń wodnych na dz. 2778/4 w Węgrowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
14 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
14 maja 2021
Nazwa
obwieszczeni o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 1621, 1613 i 1615 w m. Żeleźniki, gm. Miedzna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
14 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
14 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych- melioracji na dz. 448/1 w m. Żeleźniki, gm. Miedzna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
20 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
20 maja 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu "Czerwona" i wprowadzania ścieków z SUW do rzeki Czerwonka w m. Czerwonka, gm. Wierzbno
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
21 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
21 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie obowiązku likwidacji mostu na dz. nr 240 w m. Ziomaki, gmina grębków na wysokości dz. 226 w m. Wyszków, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
21 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
21 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wyknanie urządzeń wodnych i inne w ramach zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 4248W Cierpięta - Grębków - Wyszków na odcinku Grębków Podsusze gmina Grębków.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
25 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - drenów wzdłuż ul. Starowiejskiej, wykonanie wylotu drenów do rowu oraz odprowadzanie wód do rowu przy ul. 1 Maja w Łochowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
27 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
27 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęiu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 134/4 w m. Ziomaki, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
31 maja 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
31 maja 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - mostu na rz. Ugoszcz, kładki przez rz. Ugoszcz oraz kanału technologicznegow moście - dz. 679, 1047 i 1468 w M. Stare lipki, gm. Stoczek
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 czerwca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w ramach rozbudowy ul. Wiejskiej w m. Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
14 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
14 czerwca 2021
Nazwa
obieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnopranwego na wykonanie urządzeń wodnych - dreny na dz. 1182/28 w m. Tończa, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
16 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
16 czerwca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na dz. 5381/45 w Węgrowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
17 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
17 czerwca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ciągu drogi Cierpięta Grębków Wyszków na odcinku Żarnówka Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
17 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
17 czerwca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 2.11.2015 SRB.6341.53.2015.AM dla MEW Kalinowiec
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
21 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
21 czerwca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych droga powiatowa Cierpięta Grębków Wyszków na odcinku Grębków Podsusze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
25 czerwca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych droga powiatowa Wierzbno - kArczewiec
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
25 czerwca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pw na wykonanie urządzeń wodnych na dz. 260/1 w m. Miedzna, gm. Miedzna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
30 czerwca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pw na wykonanie urządzeń wodnych na dz. 300/4 w m. Liw, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
30 czerwca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
30 czerwca 2021
Nazwa
obiweszczenie w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód pozdziemnych z ujęcia Czerwonka ora wprowadzanie ścieków z SUW do rz. Czerwonka
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 lipca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 lipca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w związku z realizacją zadania rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Stoczek - Stare Lipki
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
15 lipca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
15 lipca 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych na dz. 195 w m. Kózki, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
15 lipca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
15 lipca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozowolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych tj. likwidację urzadzeń wodnych z lokalizowanych na teenie nieruchomości obejmujacej dzaiłkę o nr ew. 31/1 w miejscowośc
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
28 lipca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
28 lipca 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozowolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz budowę aktywnej przepławki dla ryb itd, przy jazie piętrzącym w miejscowosci Kalinowiec gmina Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
28 lipca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
28 lipca 2021
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
28 lipca 2021
Nazwa
Owieszczenie w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych w zwiazku z "Rozbudową drogi powiatowej nr 4202 ul. Wiejska w Sadownem gmina Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
28 lipca 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
28 lipca 2021
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
28 lipca 2021
Nazwa
Obiweszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Wierzbno - Karczewiec
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
6 sierpnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 sierpnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - porzebudowę rowu melioracyjnego R-A na dz. 135 i 136 w m. Kruszew, gm. Korytnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
23 sierpnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
30 sierpnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzoielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, rowów drogowych oraz usługoi wodne w m. Gajówka Wschodnia, Miednik, Stare Lipki, Stoczek, gm. Stoczek w ramach rozbudowy drogi powiatowej Stoczek - Kołod
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
23 sierpnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
30 sierpnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wprowadzanie ściekówz SUW dla wodociągu grupowego "Górki Grubaki" w m. Górki Grubaki, gm. Korytnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
30 sierpnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
30 sierpnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na dz. 503 w m. Ruchna, gm. liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
1 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
1 września 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w ramach budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzł Ryczołek - Siedlce - od węzła Groszki do węzła Gręzów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
6 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 września 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w udzielenia pozwolenia wodnoprawnego an likwidację przepustu oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy autostrady A2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
10 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
10 września 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody obiektów mostowych w ramach budowy autostrady A2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
10 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
10 września 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dla ujęcia Kopcie, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
23 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
23 września 2021
Nazwa
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranwego na usługi wodnedla wodociągu Sadowne iSUW w m. Ocięte, gm. Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
27 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
27 września 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioraji wodnych na dz. nr ew. 237 w m. Górki Średnie, gm. korytnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
28 września 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
28 września 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu pstępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przy drodze gminnej w m. Ocięte i Sojkówek, gm. Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
1 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
1 października 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - melioracyjnych na dz. 156/4, 156/2, 159 i 162/1 w m. Ziomaki, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
6 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 października 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonie urządzeń wodnych - melioracyjnych na dz. 740 w m. Miedzna, gm. Miedzna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
6 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 października 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne- odprowadzanie wód opadowych z terenu Zakładu Meblaskiego dz. 1020, 1212/1, 1219 do rowu melioracyjnego B-1 poprzez wylot na dz. 1020 w m. Starawieś, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 października 2021
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
18 października 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wsczęciu postepowania w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usuługi wodne dla potrzeb wodociagu grupowego " Górki Grubaki" gmina Korytnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
11 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
14 października 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód dla wodociągu JARTYPORy oraz wprowadzanie ścieków z SUW do rowu na dz. 139 w m. Jartypory, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
18 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
18 października 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów oraz odprowadzanie wód z systemu kanalizacji deszczowej wylotami do rowu R-A na dz. 3862 w m. Węgrów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
22 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
22 października 2021
Nazwa
Obiweszczenie o wydaniu decyzji w spdawie wydania pozwolenia wodnorpawneog na usługi wodn dla wodociągu Kopcie, gm. Grębków.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
26 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
26 października 2021
Nazwa
Owieszczenie o wydaniu decyzji w sparwie udzielenia pozwolenia wodnorpawnego na usługi wodne dla wodociągu i SUW Sadowne.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
29 października 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
29 października 2021
Nazwa
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania w spawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w ramach inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 listopada 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do kanalizacji ścieów przemysłowych z terenu zakładu HOCHLAND w Węgrowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 listopada 2021
Nazwa
Obwieszczeie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu melioracyjnego RK1 na dz. 624 w m. Górki Borze, gm. korytnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
5 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
5 listopada 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z działki nr 3166 w Węgrowie.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
8 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
8 listopada 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych melioracyjnych na dz. 5343/27 w Węgrowie.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
19 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
19 listopada 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Gminie Sadowne pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - rowów w ramach inwestycji związanej z budową drogi gminnej Sojkówek- Ocięte
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
19 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
19 listopada 2021
Nazwa
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej Płatkownica - Morzyczyn - granica powiatu , gm. Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
23 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
23 listopada 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór i odprowadzanie wód dla SUW Jartypory,gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę i likwidację urządzeń melioracyjnych na dz. 114/1 w m. Gałki, gm. Grębków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprtawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidacje urządzeń melioracyjnych na d. nr 1610/7 w m. Żeleźniki, gm. Miedzna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
25 listopada 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudpwę i likwidację urządzeń melioracyjnych na dz. 547 w m. Żeleźniki, gm. Miedzna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
6 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracyjnych na dz. nr 1083/16 w m. Tończa, gm. Liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
6 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
6 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęiu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych na dz. 591/13 w Węgrowie.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego z 22.01.2009r. ŚRB.6233-166/08/09 n apobór wód podziemnych na terenie Zakładu Silikaty Sadowne w Zieleńcu, gm. Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
7 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
7 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracyjnych na dz. 1757/1 w m. Starawieś, gm. liw
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
10 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
10 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wonoprawnego na wykonanie urzdzeń wodnych oraz usługi wodne - odprowadzanie wód z terenu zakłau na dz. 101 w m. Czaple, gm. Korytnica
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
13 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
13 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - odprowadznai wód z terenu zakładu na dz. 590/6 w m. Węgrów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
13 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
13 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranwgo na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę rowu na dz. 345 w m. Kamionna, gm. Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
13 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
13 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wód z terenu ul. Ludwisarskiej i prostej w wWęgrowie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
17 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
17 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w ramach rozbudowy drogi powiatowej Węgrów - Popielów -- Turna - Górki Borze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
17 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
17 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wykonanie urządzeń wodnych i usugi wodne w ramach inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej Płatkownica - Morzyczyn - granica powiatu (Kiełczew) gm. Sadowne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
27 grudnia 2021
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
27 grudnia 2021
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnorprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Węgrowie ścieków przemysłowych z terenu stacji demontażu pojazdów AMA na ul. piłsudskiego w m. kamiomma, gm. Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
4 stycznia 2022
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
4 stycznia 2022
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w ramach zadania rozbiórka i budowa mostu na rzece śmierdziucha wraz z przebudową drogi powiatowej 4249W i 2252W w m. Kózki i P
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
10 stycznia 2022
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
10 stycznia 2022
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowana w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę i likwidacje melioracji wodnych na dz. 5423/9 Węgrów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
11 stycznia 2022
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
11 stycznia 2022
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla SZGK w Łochowie na usługi wodne dla potrzeb wociągu wiejskiego Ostrówek, gm. Łochów
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
11 stycznia 2022
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
11 stycznia 2022
Nazwa
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnorpawnego na wykonanie wylotu i wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z budynku szkoły do rzeki Struga w m. Wierzbno, gm. Wierzbno
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Monika Sobolewska
Data wytworzenia
12 stycznia 2022
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
12 stycznia 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.