Regulamin udzielania patronatu lub udziału Starosty Węgrowskiego w komitecie honorowym

Regulamin udzielania patronatu lub udziału Starosty Węgrowskiego w komitecie honorowym

Drukuj

Zarządzenie nr 46/2012
Starosty Węgrowskiego
z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie patronatu lub udziału w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ustalam regulamin udzielania patronatu lub udziału w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

/-/ Krzysztof Fedorczyk


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 46/12
Starosty Węgrowskiego
z dnia 17 października 2012 r.

Regulamin udzielenia patronatu lub udziału Starosty Węgrowskiego
w komitecie honorowym
.

1. Wyróżnienie jakim jest patronat lub udział w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego zarezerwowane jest dla najważniejszych wydarzeń, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Powiatu Węgrowskiego w dziedzinach:

1) promocji powiatu,

2) oświaty,

3) sportu,

4) turystyki,

5) kultury i sztuki,

6) ochrony dziedzictwa kulturowego,

7) polityki społecznej w tym integracji społeczności lokalnej,

8) ochrony środowiska,

9) przedsiębiorczości i rynku pracy,

10) bezpieczeństwa publicznego,

2. W celu uzyskania honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego należy:

1) Czytelnie wypełnić wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2) Dostarczyć kompletny wniosek do Starostwa Powiatowego w Węgrowie przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

3. Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

1) Wysłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5,
07-100 Węgrów.

2) Przesłać pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiatwegrowski.pl

3) Złożyć osobiście w Sekretariacie Starosty, ul. Przemysława 5, 07-100 Węgrów.

4. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Starosty na udział w komitecie honorowym.

5. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udział Starosty w komitecie honorowym.

6. Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Starosty na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Starosty w imprezie.

7. O patronat lub udział Starosty w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

8. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat lub udział Starosty w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

1) Dostarczenia do Starosty zaproszenia na to wydarzenie

2) Zamieszczenia informacji o patronacie lub udziale Starosty w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia.

3) Udzielenia wszelkich informacji wydziałowi merytorycznemu Starostwa Powiatowego w Węgrowie na temat organizowanego wydarzenia.

4) Na prośbę wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Węgrowie przygotować informację prasową, wraz z dokumentacją fotograficzną
z organizowanego wydarzenia.

9. Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Starosty w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

1) Naruszenia prawa przez organizatorów.

2) Prowadzenia przez organizatora lub uczestników imprezy działań o charakterze reklamowym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm,
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Starosty danego produktu.

3) Lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
29 października 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
29 października 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
29 października 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.