Wydział Promocji Powiatu

Wydział Promocji Powiatu

Drukuj
adres
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
pokoje
24 (I piętro), 36 (II piętro)
telefon
(25) 740 92 00
(25) 740 92 09
fax
(25) 792 26 17
Adrian Majewski
Naczelnik
pokoje
34 (I piętro)
telefon
2574 09 219

Zadania

Wydział Promocji Powiatu prowadzi sprawy z zakresu promocji Powiatu, współpracy
z mediami i współpracy zagranicznej .

.Do zadań Biura należy w szczególności :
1) przygotowywanie projektów publikacji i   materiałów  promocyjnych dotyczących powiatu (informatory, foldery i inne opracowania) oraz ich rozpowszechnianie;              
2) prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych;                                                
3) prowadzenie rocznego kalendarza imprez w powiecie węgrowskim;                   
4) uczestniczenie w uroczystościach, imprezach kulturalnych, konferencjach itp., przygotowywanie relacji i sprawozdań z tych wydarzeń;                                            
5) współpraca z Wydziałami Starostwa  i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie tworzenia internetowego serwisu aktualności;                                           
 6) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej powiatu oraz jej aktualizacja we współpracy z Wydziałami Starostwa i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi;                                                                                                          
7) gromadzenie materiałów dotyczących działalności powiatu, w tym monitoring publikacji
w mediach;                                                                                                                     
8) sporządzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby promocyjne i informacyjne;              
9) współpraca z mediami, dbanie o prawidłowy wizerunek powiatu w mediach; opracowywanie komunikatów prasowych;                                                               
10) współdziałanie z innymi podmiotami i instytucjami w zakresie promocji powiatu;                 
11 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Starosty, udzielaniem zgody na wykorzystanie  herbu powiatu w publikacjach i materiałach promocyjnych;                            
12) przygotowywanie zaproszeń, pism gratulacyjnych i okolicznościowych;           
13) prowadzenie spraw związanych z nadaniem  tytułu  honorowego „Zasłużony   dla Powiatu Węgrowskiego”;
14) prowadzenie spraw z zakresu  współpracy zagranicznej;
15) obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty.

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Powiat Węgrowski/Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, tel. 25 792-26-17, 740-92-00
Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przy okazji organizacji uroczystości, festynów i tym podobnych wydarzeń dla mieszkańców powiatu węgrowskiego i przybyłych gości.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. promocji Powiatu Węgrowskiego, na podstawie Statutu Powiatu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanych wydarzeniach jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku.
Prosimy osoby które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów.
Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.
Dane osobowe przetwarzane przez Powiat Węgrowski przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Powiat Węgrowski. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie.

 

Pokaż metryczkę
Nazwa
Wydział Promocji Powiatu
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
7 lutego 2017
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
7 lutego 2017
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2023
Nazwa
Naczelnik
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
29 marca 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
29 marca 2022
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
28 kwietnia 2023
Nazwa
sekretarka
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
7 lutego 2017
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
7 lutego 2017
Nazwa
podinspektor
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
7 lutego 2017
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
7 lutego 2017
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2017
Nazwa
pomoc administracyjna
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
7 lutego 2017
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
7 lutego 2017
Nazwa
Inspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
1 lutego 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
1 lutego 2018
Nazwa
Inspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Piotr Fabiańczuk
Data wytworzenia
18 lutego 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
18 lutego 2019
Nazwa
Adrian Majewski
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
29 marca 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
29 marca 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.