Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Drukuj
adres
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
fax
(25) 792 57 16
telefon
(25) 740 92 61
e-mail
Włodzimierz Cichocki
Naczelnik Wydziału

Zadania

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego min. należy:

 1. realizowanie polityki powiatu w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
 2. organizowanie współpracy Starostwa z powiatowymi służbami, strażami i inspekcjami w zakresie planowania i realizacji powiatowych programów planowania cywilnego i planów reagowania kryzysowego
 3. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz współudział w przygotowaniu planów reagowania kryzysowego w fazie zapobiegania i odbudowy
 4. współudział, koordynacja i aktualizacja przygotowywanych projektów uchwał, procedur reagowania kryzysowego i siatek bezpieczeństwa oraz sposobów zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 5. monitorowanie, alarmowanie, prognozowanie działań w zakresie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
 6. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenie działań reagowania kryzysowego zgodnie z decyzją Starosty
 7. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w czasie zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń
 8. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej związanej z ewakuacją ludności spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami i udzielaniem pomocy poszkodowanym
 9. zapewnianie obsługi biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 10. organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren
 11. przygotowanie zasad i zakresu odpowiedzialności dla poszczególnych podmiotów i osób w zakresie zarządzania kryzysowego
 12. organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w ramach samoobrony
 13. organizowanie pomocy wójtom gmin w czasie trwania zagrożenia lub kryzysu w zakresie wsparcia logistycznego, materiałowo-sprzętowego i kadrowego
 14. współudział w realizacji zadań publicznych o charakterze ponad gminnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i zapobieganiu nadzwyczajnych zagrożeń życia ludzi i środowiska
 15. opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań obronnych
 16. opracowanie planów i programów szkolenia obronnego a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej
 17. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
 18. opracowanie i bieżące uaktualnienie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej
 19. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę
 20. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny
 21. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach wynikających z odrębnych planów i programów w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zagrożenia kryzysowego

Wydział ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Straży Pożarnej, gdzie znajduje się Centrum Zarządzania Kryzysowego w Węgrowie przy ul. Strażackiej 4, oraz Komendą Powiatową Policji, Szpitalem, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Pokaż metryczkę
Nazwa
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył
test
Data wytworzenia
16 grudnia 2014
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2020
Nazwa
Podinspektor
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
5 października 2016
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
5 października 2016

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.