Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj

Ogłoszenie

Starosty Węgrowskiego

z dnia 20.12.2022 roku

w sprawie zmiany godzin pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Węgrowie  mieszczący się w budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23,

będzie czynny w godzinach 8.00 – 12.00

Starosta Węgrowski

(-) Ewa Besztak 

 

Ogłoszenie

Starosty Węgrowskiego

z dnia 20.12.2022 roku

w sprawie zmiany godzin pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022 r. (piątek)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Węgrowie  mieszczący się w budynku
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23,

będzie czynny w godzinach 8.00 – 12.00

                                                                                                                                                 

Starosta Węgrowski

(-) Ewa Besztak 

                                                                         

 

Ogłoszenie

Starosty Węgrowskiego

z dnia 25.05.2022 roku

 w sprawie zmiany godzin pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022 r. (piątek)

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Węgrowie  mieszczący się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23,

będzie nieczynny

Dodatkowym dniem pracy będzie 11 czerwca 2022r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Węgrowie, w tym dniu będzie czynny
 w godzinach 8.00 – 12.00


2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sadownem mieszczący się w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem

będzie nieczynny

Dodatkowe godziny pracy:

10 czerwca 2022 r. od 8.00 do 10.00

24 czerwca 2022 r. od 8.00 do 10.00

                                                                                       Starosta Węgrowski

                (-) Ewa Besztak     

                                                                                                                                   

OGŁOSZENIE

Starosty Węgrowskiego

z dnia 7 marca 2022 roku

 

Starosta Węgrowski informuje, że od dnia 14 marca 2022 roku wznowiona zostanie bezpośrednia obsługa obywateli w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu węgrowskiego .

Skorzystanie z porady możliwe będzie po umówieniu wizyty telefonicznie

pod nr. 25 74 09  215

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 15.00

 lub e-mail: npp@powiatwegrowski.pl

Jednocześnie informujemy, że względu  na stan epidemii,  w lokalach należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, w szczególności prosimy o  zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (1,5 m) i noszenie maseczek ochronnych.

                                                                                                                           Starosta Węgrowski

                                                                                                                                 (-) Ewa Besztak

 

 

OGŁOSZENIE

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 6 grudnia  2021 roku

 

Na podstawie  art.28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2021 r. poz. 945 ) Starosta Węgrowski informuje, że

od dnia 6 grudnia  2021 roku do odwołania

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w powiecie węgrowskim wstrzymuje się udzielanie porad w kontakcie osobistym.

 Porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane będą  przez prawników wyłącznie  za pośrednictwem środków porozumiewania się  na odległość oraz poza lokalem punktu (e-mail, telefon).

Umawianie wizyt na bezpłatne porady prawne - nr telefonu: 25 74 09 215  (poniedziałek-piątek w godzinach 8.30-14.00)

                                                                                           Starosta Węgrowski

                                                                                              (-) Ewa Besztak

       Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady udzielane są w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.
Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie węgrowskim udzielają radcowie i adwokaci.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu :

25 740 92 15   codziennie w godzinach 8.30 – 14.00.

     Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

     Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.   

W przypadku udzielania porad za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę, przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się (oświadczenia nie są pobierane).

      Uprzejmie prosimy o dokonanie anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Państwa opinia posłuży analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktu. Formularz opinii (część B karty pomocy) zostanie Państwu przekazany przez osobę udzielającą porady w punkcie, znajduje się również rownież do pobrania w linku poniżej. Opinię można złożyć:

- w urnie z ankietami w punktach, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwao obywatelskie,

- na adres e-mail: npp@powiatwegrowski.pl

- w wersji papierowej na adres:Starostwo Powiatowe w Węgrowie , ul. Przemyslowa 5, 07-100 Węgrów z dopiskiem "Nieodpłatna pomoc prawna".

FORMULARZ OPINII - wersja edytowalna

FORMULARZ OPINII


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w powiecie węgrowskim i harmonogram ich pracy w roku 2023

 

1. Węgrów – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00

  Środa godz. 14.00 – 18.00

  Czwartek godz. 9.00 – 13.00

  Piątek godz. 14.00 – 18.00

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie  obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1 radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem.
 

 2. Punkt „mobilny” w 4 lokalizacjach

1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

  Poniedziałek godz. 10.00 – 14.00

 

2) w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20,

  Wtorek godz. 8.00 – 12.00.

 

3) w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

  Środa godz.     9.00 – 13.00

  Czwartek godz. 8.00 – 12.00

 

 4) w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Kościuszki 74

   Piątek godz. 10.00 – 14.00

Punkty w  Łochowie, Stoczku, Sadownem i Korytnicy obsługiwane jest przez radców prawnych zatrudnionych przez organizację pozarządową – Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez cały rok 2023.

 

3. Punkt „mobilny” nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 1) w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul.Aleja Pokoju 75

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00

  Piątek godz. 9.00 – 13.00

 

 2 w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

  Środa godz. 9.00 – 13.00

  Czwartek godz.14.00 – 18.00

 

Poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez  rok 2023

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - zapisy online

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
29 grudnia 2015
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
29 grudnia 2015
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
19 stycznia 2023
Nazwa
1. Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Nazwa
2. Zakres nieodpłatnej pomocy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
31 grudnia 2018
Nazwa
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Nazwa
4. Jak uzyskać pomoc?
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Nazwa
INFORMATOR
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
13 lutego 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
13 lutego 2023
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
13 lutego 2023
Nazwa
Informacja o zmianach w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
3 stycznia 2020
Nazwa
Karta Informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
6 lutego 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa
Karta Informacyjna Nieodpłatne Mediacje
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
2 stycznia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa
Karta Informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
2 stycznia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
15 kwietnia 2021
Nazwa
Wniosek zgłoszenie porady na odległość
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2020 r.
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
3 czerwca 2020
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 28 października 2020 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
28 października 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
28 października 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
22 marca 2022
Nazwa
Biuletyn_1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Fundacja Togatus Pro Bono
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
25 maja 2022
Nazwa
Biuletyn_2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
2 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
2 lipca 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2020
Nazwa
Biuletyn_3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
22 października 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
22 października 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
15 grudnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
15 grudnia 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
18 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
18 marca 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
26 maja 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
26 maja 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_7
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
12 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
12 sierpnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_8
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
8 grudnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
8 grudnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
2 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
2 lipca 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
22 września 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
22 września 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
18 grudnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
8 stycznia 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
8 stycznia 2021
Nazwa
Poradnik_4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
27 lipca 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
27 lipca 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
27 lipca 2021
Nazwa
Poradnik_5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
1 października 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
1 października 2021
Nazwa
Poradnik_6 (wersja ukraińska)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
1 czerwca 2022
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
1 czerwca 2022
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
1 czerwca 2022
Nazwa
poradnik - prawo karne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo administacyjne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo cywilne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo ubezpieczeń społecznych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo rodzinne i opiekuńcze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
Bądź bezpieczny w internecie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
29 sierpnia 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
29 sierpnia 2023
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
4 października 2023
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2021 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
21 czerwca 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
8 grudnia 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
8 grudnia 2021
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
8 grudnia 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
8 grudnia 2021
Nazwa
Edukacja prawna - ciekawe artykuły - 2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
25 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
25 marca 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
22 marca 2022
Nazwa
Edukacja prawna - ciekawe artykuły - 2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
19 stycznia 2022
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
19 stycznia 2022
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
22 grudnia 2022
Nazwa
Formularz opinii -wersja edytowalna
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
14 lutego 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
14 lutego 2022
Nazwa
KARTA POMOCY część B
Informację wytworzył
Minister Sprawiedliwości
Data wytworzenia
1 stycznia 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
3 marca 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.