Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady udzielane są w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.
Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie węgrowskim udzielają radcowie i adwokaci.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu :

25 740 92 15   codziennie w godzinach 8.30 – 15.00.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieopłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.   

W przypadku udzielania porad za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę, przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się (oświadczenia nie są pobierane).

Uprzejmie prosimy o dokonanie anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Państwa opinia posłuży analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktu. Formularz opinii (część B karty pomocy) zostanie Państwu przekazany przez osobę udzielającą porady w punkcie, znajduje się również rownież do pobrania w linku poniżej. Opinię można złożyć:

- w urnie z ankietami w punktach, gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwao obywatelskie,

- na adres e-mail: npp@powiatwegrowski.pl

- w wersji papierowej na adres:Starostwo Powiatowe w Węgrowie , ul. Przemyslowa 5, 07-100 Węgrów z dopiskiem "Nieodpłatna pomoc prawna".

FORMULARZ OPINII - wersja edytowalna

FORMULARZ OPINII


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w powiecie węgrowskim i harmonogram ich pracy w roku 2024

 

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja

Węgrów – budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, ul. Adama Mickiewicza 23a

  Poniedziałek   godz.  14.00 – 18.00

  Wtorek            godz.   8.00 – 12.00

  Środa              godz. 14.00 – 18.00

  Czwartek        godz.   8.00 – 12.00

  Piątek             godz.   8.00 – 12.00

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1 radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem.
 

Nieodpłatna pomoc prwna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja

Łochów - budynek Urzędu Miejskiego w Łochowie, ul. Aleja Pokoju 75

   Poniedziałek   godz. 9.00 – 13.00

   Wtorek           godz.   9.00 – 13.00

   Środa             godz.   9.00 – 13.00

   Czwartek        godz.  9.00 – 13.00

   Piątek             godz.  9.00 – 13.00

Punkt obsługiwany jest przez radców prawnych, adwokatów i doradców obywatelskich zatrudnionych przez organizację pozarządową tj. Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, na podstawie umowy zawartej z Fundacją.

 

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy beneficjentom przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.

Doradca obywatelski wspiera beneficjenta w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga w wykonaniu go krok po kroku. Niektórzy doradcy obywatelscy specjalizują się w określonych dziedzinach adresując porady do konkretnych grup społecznych, na przykład w zakresie niepełnosprawności, spraw konsumentów, dyskryminacji lub uzależnień.

Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie kierowane jest do wszystkich obywateli, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocy, która pozwoli im z niej wyjść. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Co muszę ze sobą zabrać na poradę?

W przypadku skorzystania z porady stacjonarnej, beneficjent składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja - zapisy online

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
29 grudnia 2015
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
29 grudnia 2015
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
3 stycznia 2024
Nazwa
1. Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Nazwa
2. Zakres nieodpłatnej pomocy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
31 grudnia 2018
Nazwa
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Nazwa
4. Jak uzyskać pomoc?
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Nazwa
INFORMATOR
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
13 lutego 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
13 lutego 2023
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
13 lutego 2023
Nazwa
Informacja o zmianach w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2019
Nazwa
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
31 grudnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 grudnia 2018
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
3 stycznia 2020
Nazwa
Karta Informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
6 lutego 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
7 lutego 2019
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa
Karta Informacyjna Nieodpłatne Mediacje
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
2 stycznia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa
Karta Informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Informację wytworzył
Ewa Bubel
Data wytworzenia
2 stycznia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
3 stycznia 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 sierpnia 2022
Nazwa
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
15 kwietnia 2021
Nazwa
Wniosek zgłoszenie porady na odległość
Informację wytworzył
Marzena Gromek
Data wytworzenia
23 kwietnia 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
23 kwietnia 2020
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2020 r.
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
1 czerwca 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
3 czerwca 2020
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 28 października 2020 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
28 października 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
28 października 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
22 marca 2022
Nazwa
Biuletyn_1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Fundacja Togatus Pro Bono
Data wytworzenia
18 kwietnia 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
18 kwietnia 2019
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
25 maja 2022
Nazwa
Biuletyn_2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
2 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
2 lipca 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2020
Nazwa
Biuletyn_3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
22 października 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
22 października 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
15 grudnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
15 grudnia 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
18 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
18 marca 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
26 maja 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
26 maja 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_7
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
12 sierpnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
12 sierpnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_8
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
8 grudnia 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
8 grudnia 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Biuletyn_9
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
27 marca 2024
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
27 marca 2024
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
27 marca 2024
Nazwa
Poradnik_1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
2 lipca 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
2 lipca 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
22 września 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
22 września 2020
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
18 grudnia 2020
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
8 stycznia 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
8 stycznia 2021
Nazwa
Poradnik_4
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
27 lipca 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
27 lipca 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
27 lipca 2021
Nazwa
Poradnik_5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
1 października 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
1 października 2021
Nazwa
Poradnik_6 (wersja ukraińska)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
1 czerwca 2022
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
1 czerwca 2022
Nazwa
Poradnik_6
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
1 czerwca 2022
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
1 czerwca 2022
Nazwa
poradnik - prawo karne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo administacyjne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo cywilne
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo ubezpieczeń społecznych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
poradnik - prawo rodzinne i opiekuńcze
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
4 października 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
4 października 2023
Nazwa
Bądź bezpieczny w internecie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
29 sierpnia 2023
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
29 sierpnia 2023
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
4 października 2023
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2021 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
21 czerwca 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
8 grudnia 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
8 grudnia 2021
Nazwa
OGŁOSZENIE STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2021 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
3 grudnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
8 grudnia 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
8 grudnia 2021
Nazwa
Edukacja prawna - ciekawe artykuły - 2021 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
25 marca 2021
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
25 marca 2021
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
22 marca 2022
Nazwa
Edukacja prawna - ciekawe artykuły - 2022 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
19 stycznia 2022
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
19 stycznia 2022
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
22 grudnia 2022
Nazwa
Edukacja prawna - ciekawe artykuły - 2024 r.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Tomasz Nowakowski
Data wytworzenia
28 lutego 2024
Informację opublikował
Tomasz Nowakowski
Data publikacji
28 lutego 2024
Informację zmienił
Tomasz Nowakowski
Data ostatniej zmiany
30 kwietnia 2024
Nazwa
Formularz opinii -wersja edytowalna
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
14 lutego 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
14 lutego 2022
Nazwa
KARTA POMOCY część B
Informację wytworzył
Minister Sprawiedliwości
Data wytworzenia
1 stycznia 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
3 marca 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.