Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Petycje

Drukuj

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195)

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Węgrowie pokój nr 16
   w godzinach pracy Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • pisemną zgodę na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli Starosta Węgrowski jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego
  do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgrowie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
  w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana
  o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji;
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu);
 • Starosta Węgrowski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia
  w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

 

 

 

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1  Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. 1.2015 wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdu marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzoncje substancje oraz przedstawienie jakie czynności w prawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów. 16-11-2015 zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Administrator
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Data publikacji
19 listopada 2015
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
20 stycznia 2016
Nazwa
Petycja 1.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
16 listopada 2015
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
19 listopada 2015
Nazwa
Odpowiedź 1.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
20 stycznia 2016
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
20 stycznia 2016

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.